Blog

Laat de pensioenplannen van Wiebes maar komen!

De staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, heeft de kamer geïnformeerd met plannen om de pensioenopbouw en pensioenuitkering van ondernemers in een B.V. te vereenvoudigen. De vooruitzichten van oudedagssparen zijn prima want ze zijn eenvoudig en flexibel!

Opbouwen
Ieder jaar kan in de B.V. een bedrag ten last van de winst worden gebracht. Er ontstaat daarmee een spaarpot in de B.V. Belangrijk is dat de opbouw ieder jaar een keuze is, zodat er in slechte jaren geen verplichting is om pensioen op te bouwen.

Uitkeerfase
U kunt kiezen om het opgebouwde vermogen onder te brengen bij een bank of verzekeraar om uit te keren in maandelijkse bedragen of u kunt dit doen vanuit de eigen B.V.

Eenvoudige administratie
Omdat de regeling zo eenvoudig is, scheelt het enorm in de pensioenadministratie. Geen ingewikkelde pensioenberekeningen meer, maar gewoon een spaarpot met rente. Heerlijk, ik kijk er nu al naar uit.

 

Wilt u weten of dit voor u interessant kan zijn? Neem contact op met Michiel Verboom

Geplaatst in: MKB, ZZP

Plaats een reactie (0) ↓