Diensten

Financieel advies

Aan de hand van de jaarrekening en de financiële- en salarisadministratie worden de resultaten van uw onderneming en bijbehorende ontwikkelingen met u doorgenomen. U ontvangt adviezen die volledig afgestemd zijn op uw onderneming.

Daarnaast profiteert u van de kennis van de specialisten bij Adbelco die op de hoogte zijn van (wijzigingen in) de belastingwet en regelgeving.  

Aangifte inkomstenbelasting

De zorg voor de jaarlijkse belastingaangifte, die jaarlijks voor 1 april moet worden ingestuurd naar de Belastingdienst, nemen wij u graag uit handen. In deze aangifte komen uw persoonlijke situatie, schulden, vermogen en inkomsten samen. Wij verzorgen graag de aangifte inkomstenbelasting van u als ondernemer en indien van toepassing ook die van uw partner.

Aangifte vennootschapsbelasting

Als u een onderneming hebt in de rechtsvorm B.V., N.V. of stichting, dan dient u ook de aangifte vennootschapsbelasting tijdig in te dienen. Hierin geeft u de winst van het afgelopen boekjaar aan en draagt u de te betalen belasting af. Adbelco kan deze aangifte voor u verzorgen. 

Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening geeft duidelijk weer hoe het afgelopen jaar financieel is verlopen. De bezittingen en schulden van uw onderneming en de inkomsten en kosten over het afgelopen jaar komen samen in dit jaarlijkse overzicht.

Wij nemen de jaarrekening met u door en bespreken eventuele punten waar aandacht aan moet worden besteed. Uiteraard geven we tijdens de bespreking ook advies over financiële en fiscale aangelegenheden. De jaarrekening wordt ook gebruikt om de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Salaris administratie

Als u een of meerdere personen in loondienst neemt, moet u hiervoor een salarisadministratie inrichten en bijhouden. Dit geldt ook voor uzelf als u directeur-grootaandeelhouder van uw eigen B.V. bent.

U maakt afspraken met uw werknemers over hun salaris, eventuele andere vergoedingen en wellicht biedt u uw medewerkers een pensioenregeling. Wij verzorgen graag alle onderdelen die gewenst en benodigd zijn binnen de administratie gericht op de verloning van uw personeel. U ontvangt van ons maandelijkse de loonstroken en betaallijst en wij zorgen ervoor dat de aangifte loonbelasting wordt ingediend.

Financiële administratie

Uw financiële administratie bestaat uit de door u verzonden verkoopfacturen, de door u ontvangen inkoopfacturen en bonnen, en de betalingen en ontvangsten per bank of kas. Hiermee houdt u zicht op uw inkomsten en uitgaven. Ook houdt u op deze manier bij wat u nog moet ontvangen van uw opdrachtgevers of wat u nog moet betalen aan uw leveranciers.

Voor de meeste ondernemers is dit het onderdeel waar zij het minst blij van worden. Daarnaast is het mogelijk ook niet waar uw grootste kracht ligt. Gelukkig is het wel ónze kracht en beheren graag en goed uw financiële administratie zodat u hier geen omkijken meer naar heeft. Standaard werken wij bij binnen het softwarepakket Afas, maar we kunnen u net zo efficiënt en goed ondersteunen in een door u gewenst pakket. Vraag ons naar de mogelijkheden.